Missie & Visie

Binnen onze organisatie werkt een enthousiast en kundig team van logopedisten die op een klantvriendelijke en professionele manier all round logopedische zorg op maat bieden.

De logopedische zorg en de organisatie daarvan horen plaats te vinden volgens de laatste ontwikkelingen en inzichten. Door de jaren heen hebben onze logopedisten zich ontwikkeld en kunnen we niet alleen all round logopedische behandelingen bieden maar heeft de praktijk ook een diversiteit aan specialismen in huis.

Inhoudelijk wordt er gewerkt vanuit de basis die is beschreven in het beroepsprofiel van de NVLF. Het streven is een stabiele praktijk met een goede naamsbekendheid gebaseerd op het leveren van kwaliteit op maat.

Belangrijk vinden wij dat er in iedere behandeling zorg op maat geboden kan worden en (indien gewenst/mogelijk) samengewerkt wordt met andere disciplines met als doel de cliënt centraal te stellen.

Naast allround logopedische zorg ligt binnen het team van onze praktijk de focus op eet- en slikstoornissen bij jonge kinderen, logopedie bij mensen met Downsyndroom, logopedie bij mensen geboren met een schisis, behandelingen van stemklachten en stem/zang coaching.