Werkwijze

Behandeling vindt plaats na verwijzing door een medicus, dit zal in veel gevallen uw huisarts of medisch specialist zijn (kinderarts, KNO-arts, tandarts, etc.). Vanaf 1 augustus 2011 zijn wij direct toegankelijk (DTL). Dat wil zeggen dat u ook zonder verwijzing bij ons terecht kan. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden dit. Kijkt u, om onverwachte nota´s te voorkomen, goed in uw polisvoorwaarden wanneer u besluit om zonder verwijzing een afspraak te maken.

Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Een logopedische behandeling duurt ongeveer 25-30 minuten. Doorgaans vindt de behandeling eenmaal per week plaats, in een enkel geval tweemaal per week.

Tijdens uw eerste bezoek aan de praktijk wordt uw hulpvraag met u besproken. Vervolgens wordt er onderzoek gedaan. Op basis van het eerste vraaggesprek en de uitkomst van de afgenomen onderzoeken wordt u geadviseerd wel of geen logopedische behandeling te starten. Indien logopedische behandeling nodig is worden doelen en behandelwijze met u besproken.

Uw zorgverzekeraar vraagt ons met u een behandelovereenkomst te sluiten, waarin wij een richtlijn geven over de gewenste oefenmomenten thuis. Wij zullen dit na het bespreken van de onderzoeksresultaten aan u voorleggen.

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen altijd aanwezig zijn bij de behandeling, tenzij dit de behandeling negatief beïnvloedt.

Praktijkregels

Voor een prettige manier van samenwerken hanteren wij de volgende praktijkregels:

  • Indien u verhinderd bent, dient u minimaal 24 uur van tevoren af te melden (bij voorkeur niet per mail, maar via de voicemail)
  • Bij een niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak ontvangt u zélf een rekening voor de besproken tijd.
  • Indien u niet op een afspraak bent verschenen, dient u contact met ons op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak, ook wanneer u elke week op een vast tijdstip komt.
  • Bij afwezigheid bij de behandeling van u, uw zoon of dochter, wordt u verzocht 5 minuten voor het einde van de behandeling aanwezig te zijn, zodat de behandeling kan worden nabesproken en evt. oefeningen voor thuis kunnen worden uitgelegd.
  • Wanneer u iets wilt bespreken omtrent de behandeling vragen wij u dit aan het begin van de behandeling aan te geven. Dit voorkomt dat de behandeling van de volgende cliënt in het gedrang komt.

Informatie naar Derden

Wij zijn verplicht om als logopedist de verwijzer te informeren omtrent de behandeling.

In het belang van de behandeling kan het nodig zijn informatie over de behandeling te geven of te vragen aan derden. Hiervoor vragen wij u een toestemmingsformulier te tekenen. Deze informatie zal alleen gegeven of gevraagd worden, nadat u hiervan op de hoogte gebracht bent.

Klachtenregeling

Wij streven naar een zo klantvriendelijk mogelijke werkwijze. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de behandeling, dan horen wij dat graag. Indien wij onderling niet tot overeenstemming kunnen komen, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.

Team

In onze praktijk is een enthousiast en kundig team van logopedisten werkzaam op een professionele en klantvriendelijke manier. De hulpvraag en de zorg voor de cliënt staan centraal. Wij zijn allemaal all round behandelaars maar hebben ons door de jaren heen ook gespecialiseerd.

Om onze kennis actueel te houden zijn we allen lid van verschillende werkgroepen, kwaliteitskringen en volgen met grote regelmaat na- en bijscholingen.

Al onze logopedisten voldoen aan de kwaliteitsregistraties en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.