De aanzet …

Onze praktijk heeft zich de laatste 12,5  jaren ingezet voor het integreren van logopedische zorg in de doorgaande leer –en ontwikkelingslijn van het kind (0-12 jaar). Dit heeft geresulteerd in een fijne samenwerking met een aantal kind centra, kinderopvang en scholen.

Steeds vaker kregen we het verzoek logopedie binnen een school te verzorgen. Dit doen wij uiteraard graag, maar wel op een verantwoorde wijze. Hiervoor is onder andere voldoende behandel- en testmateriaal noodzakelijk. We hebben daarvoor een oplossing bedacht: een compleet ingerichte auto met alle behandelmaterialen op elke locatie!

We bezoeken de kind centra, kinderopvang en scholen volgens een vast rooster. Waarbij we ook in de schoolvakanties en buiten schooltijd beschikbaar zijn.

Logopedie op locatie

Waar mogelijk bieden wij graag ‘logopedie op locatie’ aan. Een van onze logopedisten is dan werkzaam op locatie in een ‘eigen ruimte’. De werkwijze van de logopedist op locatie is exact dezelfde als in de praktijk.

Waarom logopedie op locatie?

Wanneer de logopedist op locatie werkzaam is, bespaart dit tijd (bijvoorbeeld reistijd van de ouder/verzorger). Ook zijn de contactmomenten tussen de leerkracht/pedagogisch medewerker en de logopedist nog makkelijker te realiseren. De logopedist is tijdens maar ook na schooltijd beschikbaar voor afspraken. Desgewenst kunnen er ook in de schoolvakanties afspraken worden gepland.

De voordelen:

  • behandeling in een vertrouwde omgeving
  • geen reistijd
  • korte communicatielijnen tussen betrokken partijen
  • vroegtijdige interventie
  • geen wachtlijsten
  • optimale continuïteit

Ouderbetrokkenheid

De ouder/verzorger is ook op school aanwezig bij de logopedische behandeling en is daardoor op de hoogte van wat er wordt aangeboden en geoefend.

De zorgverzekeraars hebben regels voor de aanwezigheid van de ouder/verzorger tijdens de logopedische behandeling. Wij kunnen, desgewenst, hierover informatie en advies geven.

Vergoeding

Logopedie op locatie wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed, mits deze voldoet aan alle voorwaarden. Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars en voldoen aan hun strenge kwaliteitseisen, t.a.v. de logopedist, behandelruimte, testen en materialen en overige voorwaarden als ouderbetrokkenheid en continuïteit.

Kwaliteit

Wanneer wij ‘logopedie op locatie’ aanbieden, houden wij ons ook aan de kwaliteitsrichtlijn van de NVLF (beroepsvereniging logopedisten).

We werken we volgens;

  • de kwaliteitsrichtlijn en -eisen van de NVLF de zorgverzekeraars
  • richtlijnen gesteld in de kwaliteitstoets logopedie
  • de NVLF heeft het document ‘Inrichtingseisen behandelruimte logopedie eerste lijn’ ontwikkeld. De zorgverzekeraars verwijzen in de contracten naar dit document. Wij werken volgens deze inrichtingseisen, om zo de vergoeding door de zorgverzekeraar te waarborgen.

Heeft u interesse in ‘logopedie op locatie’ of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met ons via info@logopedie-drenthe.nl of via het contactformulier op onze website