Gehoor

Om deel te kunnen nemen aan gesprekken, om je boodschap aan anderen over te kunnen brengen is het van belang dat je je verhaal kunt vertellen en dat je naar de reactie kunt luisteren. Als je niet goed hoort wat anderen tegen je zeggen voel je je tekort schieten. Je kan niet een goede reactie terug geven. Er kunnen misverstanden ontstaan. Dit is vervelend voor beide partijen.

Ook kan het zo zijn dat een kind hetgeen tegen hem gezegd wordt niet goed begrijpt of verkeerd interpreteert. Het kind kan niet goed onthouden wat er tegen hem gezegd wordt. Ook hierdoor kunnen communicatieproblemen ontstaan.Soms kan het ook de ontwikkeling van het kind in de weg staan. Dit noemen we auditieve verwerkingsproblemen.

Hoorrevalidatie na cochleair implantaat (ci)

Mensen met een zeer ernstig gehoorsverlies kunnen soms in aanmerking komen voor het plaatsen van een CI. Zij moeten daarna weer leren omgaan met de geluiden die zij horen, omdat die geluiden vaak anders zijn dan zij gewend waren. Wij begeleiden deze mensen in het leren herkennen en onderscheiden van geluiden, klanken en spraak.

 Spraakafzien

Wanneer het horen niet meer vanzelf gaat kan spraakafzien een uitkomst zijn. Spraakafzien wordt ook wel liplezen genoemd. Door het combineren van het (rest)gehoor met het spraakafzien zal de algehele communicatie verbeteren. In onze praktijk is er de mogelijkheid om hierin te worden begeleid, zowel individueel als in groepsverband.