Waarom Logopedie??

Door de ontwikkeling van allerlei moderne toepassingen is het de laatste decennia meer dan ooit duidelijk geworden: we leven in een communicatiemaatschappij. Dankzij communicatie en taal is het mogelijk om met anderen samen te leven. Goede communicatieve vaardigheden zijn belangrijk om informatie, kennis en gevoelens met anderen te delen. Taal is tevens een belangrijke voorwaarde om te leren lezen, schrijven en rekenen. Voor wie helemaal wil meedraaien in deze moderne maatschappij, zijn dit onmisbare vaardigheden. Communicatie- en taalstoornissen hebben bijgevolg een negatieve invloed op ons professioneel, sociaal en emotioneel leven. De logopedie richt zich op de behandeling van communicatiestoornissen en vervult vanuit dat oogpunt een duidelijke maatschappelijke rol.

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Onze organisatie houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op gebied van spraak, taal, stem, adem en gehoor.

Klik op onderstaande woorden om te ontdekken wat wij voor je kunnen betekenen.

Spraak

Taal

Adem

Stem

Gehoor